ممانعت از احداث هرگونه جاده بدون مجوز در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست در استان قزوین بدون اخذ مجوز

ممانعت از احداث هرگونه جاده بدون مجوز در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست در استان قزوین بدون اخذ مجوز


به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، حسن عباس نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در بازدید از پروژه روستای پیچ بن - اواتر واقع در الموت اظهار کرد: متولی ارایه مجوز احداث راه در هر مقیاسی در مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست بوده و این امر به ادارات کل (استان ها) تفویض نشده و احداث راه های جدید می بایست با سند آمایش سرزمین، محیط زیست استان مطابقت داشته باشد لذا مصوبه ای که کار گروه مربوطه مجوزی برای احداث جاده صادر نموده می بایست ارایه گردد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ادامه داد: هرگونه اصلاح، مرمت و بهسازی راه در داخل مناطق حفاظت شده صرفا با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست استان و ارایه پیوست زیست محیطی امکان پذیر است. ضمن اینکه شروع و ساخت جاده بدون مجوز از مصادیق تخطی از قانون بوده و دستگاه مجری می بایست پاسخگو عدول از قوانین جاری باشد.
حسن عباس نژاد تصریح کرد: ازآنجاییکه هیچگونه استعلامی در خصوص احداث جاده پیچ بن – اواتر در منطقه حفاظت شده الموت از این اداره کل صورت نگرفته، چگونه اجرای عملیات راه سازی در این مسیر جای سوال است، مضافا به اینکه بررسی پروژه های راه سازی وعملیات اصلاحی راه های که مشمول گزارش ارزیابی زیست محیطی نیستند، تهیه گزارش Emp و برنامه مدیریت ریسک با ارایه برنامه زمانبندی الزامی است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین گفت: تک گزینه مسیر احداثی جاده پیچ بن – اواتر بسیاری از دره ها و آبراهه ها را در بالا دست قطع نموده و اثرات منفی بسیاری بر زیستگاه های پایین دست بر جای خواهد گذاشت مضافا به اینکه حذف پوشش گیاهی متراکم بالا دست، امکان فرسایش پذیری و افزایش بار رسوبات الموت رود را افزایش خواهد داد.
عباس نژاد ادامه داد: ضمن توقف فعالیت و مسدود نمودن مسیر احداث شده از هرگونه اقدام قبل از کسب مجوزهای قانونی و زیست محیطی از این اداره و سایر مراجع ذی صلاح خود داری بعمل می آید.
وی در پایان گفت: منطقه پیچ بن – اواتر جزء زیستگاههای بکر و دست نخورده رشته کوه البرز بوده که در زمره زیستگاه های بسیار حساس از حیث حیات وحش استان بشمار می رود و احداث چنین جاده ای باعث از بین رفتن کریدورهای حیات وحش و حذف مناطق امن خواهد شد. لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات