منصور علوانى سرپرست شهردارى خرمشهر با معاونين و مسئولين حوزه خدمات شهرى تشكيل جلسه داد

منصور علوانى سرپرست شهردارى خرمشهر با معاونين و مسئولين حوزه خدمات شهرى تشكيل جلسه داد

منصور علوانى سرپرست شهردارى خرمشهر با معاونين و مسئولين حوزه خدمات شهرى تشكيل جلسه داد

جلسه هماهنگى منصور علوانى سرپرست شهردارى خرمشهر ....

يکشنبه ٤ آبان ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات