چرا معاملات مسکن افزایش یافته است؟

وقتی این اطلاعات را در کنار آمار تولید مسکن یعنی تعداد ۷۶ هزار و ۵۰۰ پروانه ساختمانی شهر تهران بگذاریم که کسری بالای ۱۰ درصدی نسبت به جمعیت این شهر دارد، گویای آن است که افزایش معاملات مسکن بیشتر ناشی از تحریک تقاضاست تا رونق در این بازار.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات