رضایتمندی ۶۸.۵ درصدی مخاطبان ۱۳۷ از خدمات این مرکز در سال ۹۹ / ۱۳۷ ...

رضایتمندی ۶۸.۵ درصدی مخاطبان ۱۳۷ از خدمات این مرکز در سال ۹۹ / ۱۳۷ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات