بیمه محصول ۴۲ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی در لرستان

بیمه محصول ۴۲ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی در لرستان

مدیر بیمه صندوق محصولات کشاورزی لرستان گفت: طی یک سال گذشته ۱۵ میلیارد تومان غرامت پرداخت شده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات