روز جهانی شهرها در بحران کرونا

او گفت: «ما باید این واقعیت را تشخیص دهیم که جوامع باید در مرکز طراحی راه‌حل‌های درازمدت‌تر برای خودشان باشند و ما باید به حرف‌های آنها گوش فرا دهیم چون تجربیات عینی آنها به ما کمک خواهد کرد تا برای آینده پویایی و برابری را شکل دهیم.» رئیس اسکان بشر سازمان ملل متحد همچنین افزود: «ارزش قائل شدن برای جوامعمان نخستین گام مهم در راستای تغییرات دوران گذار مورد نیاز ما برای خروج هر چه بهتر از بحران و بازسازی هر چه سبزتر زندگی بشر است.» روز جهانی شهرها که از سال ۲۰۱۳ از سوی شورای عمومی سازمان ملل متحد به این عنوان نام‌گذاری شد، بر اهمیت خدمات ابتدایی شهری به‌عنوان بنایی برای توسعه کلی اجتماعی و اقتصادی تاکید دارد.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات