پاسخ بانک‌مرکزی و توضیح «دنیای‌اقتصاد»

اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی به یک گزارش «دنیای‌اقتصاد»، به شرح زیر پاسخ داد: روزنامه دنیای‌اقتصاد در تاریخ ۵/ ۸/ ۱۳۹۹ با انتشار خبری با عنوان «تاوان سرکوب تقاضای مسکن» ضمن اشاره به سهم ۶/ ۵ درصدی (رقم صحیح ۷/ ۵ درصد) بخش ساختمان و مسکن از تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری در نیمه اول سال‌جاری و مقایسه روند این سهم در دو دهه اخیر چنین ادعا کرده است که سهم تسهیلات بخش مسکن از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از ۰/ ۲۵ درصد در اوایل دهه ۱۳۸۰ به رقم کنونی ۷/ ۵ درصد رسیده است. با عنایت به اینکه پایه اصلی گزارش مذکور بر عدم‌توجه نگارنده به تمایز دو شاخص‌ «مانده تسهیلات اعطایی» و «تسهیلات پرداختی» در بخش ساختمان و مسکن و عدم‌تفکیک این دو معیار از یکدیگر صورت پذیرفته است، توجیهات گزارش مذکور درخصوص چرایی این کاهش شدید، مورد خدشه بوده و فاقد پشتوانه کارشناسی است؛ ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات