صدور سندثبتی رودخانه‌های استان لرستان

صدور سندثبتی رودخانه‌های استان لرستان

جلسه هماهنگی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای در محل دفتر رئیس ثبت اسناد استان لرستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای لرستان، داریوش حسن نژاد مدیر عامل این شرکت ضمن اینکه از برگزاری جلسه هماهنگی با رئیس ثبت اسناد استان خبر داد، بیان داشت :موانع ثبت سند رودخانه‌های استان بررسی و بر اساس هماهنگی های بعمل آمده طی جلسات مشترک با رئیس ثبت اسناد استان بزودی سند ثبتی اولین رودخانه استان صادر خواهد شد .

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات