سازمان در روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه تعطیل است

سازمان در روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه تعطیل است

با توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تسری مصوبات ستاد مقابله با کرونای استان تهران به استان البرز و نظر به ضرورت مهیا نمودن زیرساخت های لازم جهت اجرایی شدن دورکاری ۵۰ درصدی پرسنل در شرایط شیوع کرونا ، بر اساس مصوبه هیات مدیره سازمان روز چهارشنبه مورخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹ سازمان تعطیل می باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات