همایش آنلاین طرح پایش خطر پذیری لرزه ای و مدیریت بحران کلانشهر کرج

همایش آنلاین طرح پایش خطر پذیری لرزه ای و مدیریت بحران کلانشهر کرج

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات