ترافیک سنگین آزادراه تهران-کرج-قزوین و بالعکس

ترافیک سنگین آزادراه تهران-کرج-قزوین و بالعکس

مرکز مدیریت راه های کشور از ترافیک سنگین در باندهای رفت و برگشت آزادراه تهران-کرج-قزوین خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات