درگذشت ناباورانه مهندس امید رشیدی، همکار جلیل القدر و صدیق...

درگذشت ناباورانه مهندس امید رشیدی، همکار جلیل القدر و صدیق...

همکار گرامی و جلیل القدر و رئیس گروه پایش منابع آب شرکت آب منطقه ای فارس بعد از تحمل روزها و شبها بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد.

نیمه های شب بیست و نهم آبان ماه ۹۹ با شنیدن خبری تاسف بار در بهت و ناباوری عظیمی فرو رفتیم. گمان پنداشتیم واقعیت ندارد و شایعه است اما خبر، درست بود: روی تخت یکی از بیمارستان ها همکار عزیزمان بود که نفس نمی کشید.چشمهایش بر روی هم رفته بود و دگر باز نمی شد. مهندس رشیدی که نیک بود و نیک می زیست، سالهای متمادی منشا خدمات ارزنده ای در شرکت آب منطقه ای فارس و در سمت رئیس گروه پایش منابع آب بود. مهربان، خنده رو و درستکار. با او بودن، با او سخن گفتن، از او شنیدن و از او یاد گرفتن ،چه زود تمام شده است.اما او، مرد روزهای پر از نیکی و خاطره انگار نمرده است. خدای متعال اورا بیامرزد و در بهشت برین در نزد بهترین و خدمتگزارترین بندگانش قرار دهد.برایش طلب آرامش در خانه ابدی و برای بازماندگان او صبر و شکیبایی مسئلت داریم. روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران، به نمایندگی از کلیه همکاران این شرکت مصیبت از دست رفتن این همکار عزیز، اخلاق مدار، و با صداقت را به خانواده محترم آن مرحوم و کلیه همکاران شرکت آب منطقه ای فارس تسلیت می گوید. روحش شاد و یادش گرامی باد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات