ورودی جدید در بازار مسکن برای خانه‌اولی‌ها

در این گروه از شهرها که تعداد قابل توجهی از آن‌ها را شهرهای جدید اطراف کلانشهرها تشکیل می‌دهند، با سرایت وضعیت تعدیل قیمت‌های پیشنهادی، حجم جست و جوی خانه اولی‌ها برای خرید مسکن نیز افزایش یافته است. اگرچه همین شرایط برای ماه‌های پیش رو در بازار معاملات مسکن شهر تهران و کلانشهرها نیز پیش بینی می‌شود اما از آنجا که شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی به خصوص خانه اولی‌ها وسطح قیمت‌های پیشنهادی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، ورودی جدید خانه اولی‌ها برای خرید مسکن عمدتا شهرهای جدید و سایر شهرهای حومه‌ای اطراف کلانشهرها خواهد بود که سطح قیمت‌های فروش مسکن در آن‌ها به مراتب و به میزان چند برابری از سطح قیمت مسکن در کلانشهرها کمتر است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات