یک مقام مسئول تشریح کرد: کدام خانه ها مشمول برق امید نمی‌شوند؟

بنابر اعلام شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی مشترکانی که در ماه‌های گرم خرداد تا شهریور ماه متوسط مصرف ماهانه آنها در یک دوره تا ۱۰۰ کیلووات ساعت باشد در دسته کم‌مصرف، ۱۰۱ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت خوش مصرف و مشترکان با مصرف بیش از ۳۰۰ کیلووات ساعت جزو دسته پرمصرف شمرده می‌شوند. برای سایر ماه‌های سال نیز مشترکانی که مصرف آنها تا ۸۰ کیلووات ساعت باشد شامل مشترکان کم‌مصرف، بین ۸۱ تا ۲۰۰ کیلووات ساعت خوش مصرف و بیش از ۲۰۰ کیلووات ساعت طبق تعرفه‌بندی طرح برق امید، مشترک پرمصرف محسوب می‌شوند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات