۵۶۰ دوربین، تردد خودروها در ساعات غیر مجاز را ثبت می کنند/ طی ۷۲ ...

۵۶۰ دوربین، تردد خودروها در ساعات غیر مجاز را ثبت می کنند/ طی ۷۲ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات