منصور علوانی سرپرست شهرداری خرمشهر به همراه اعضا شورای شهر با فرمانده سپاه دیدار کرد

منصور علوانی سرپرست شهرداری خرمشهر به همراه اعضا شورای شهر با فرمانده سپاه دیدار کرد

منصور علوانی سرپرست شهرداری خرمشهر به همراه اعضا شورای شهر با فرمانده سپاه دیدار کرد

منصور علوانی سرپرست شهرداری خرمشهر .....

يکشنبه ٢ آذر ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات