سامانه ۳۱۷۱ پل ارتباطی بین مسئولین بخش آب با مردم، بهره برداران و...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات