تاکید رئیس اداره منابع آب نیر بر انسداد چاه‌های غیر مجاز کشاورزی...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات