بیمه تکمیلی رایگان برای کارگران ثابت خدمات شهری و فضای سبز

بیمه تکمیلی رایگان برای کارگران ثابت خدمات شهری و فضای سبز

بیمه تکمیلی رایگان برای کارگران ثابت خدمات شهری و فضای سبز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، مهدی یعقوبی در این خصوص گفت: با دستور شهردار مشهد و موافقت شورای اسلامی شهر، در اصلاح بودجه سال ۹۹ شهرداری هزینه بیمه تکمیلی نیروهای دائمی پیمانکاران در پیمانهای حجمی پیش بینی شد.
وی اضافه کرد: بر این اساس کلیه نیروهای دائمی پیمانکاران در پیمان های حجمی مشمول، بیمه تکمیلی رایگان خواهند شد و پرداخت هزینه بیمه تکمیلی کارگر از الزامات پیمان های حجمی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه هزینه های مربوط به بیمه تکمیلی کارگران فضای سبز و خدمات شهری در آنالیز پیمان های حجمی لحاظ و از سوی شهرداری مشهد پرداخت خواهد شد، اظهارکرد: این موضوع به تصویب کمیسیون های مربوطه از جمله کمیسیون برنامه و بودجه رسیده و اعتبار مورد نیاز در اصلاح بودجه سال ۹۹ پیش بینی شده است.
یعقوبی افزود: با این اقدام پاکبان ها، باغبان ها و کارگران فضای سبز تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار می گیرند.
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد با بیان اینکه پرداخت هزینه بیمه تکمیلی این عزیزان در راستای حفظ سلامت و کاهش هزینه درمانی آنها انجام شده است، اظهار کرد: هزینه بیمه تکمیلی از سوی پیمانکاران پرداخت و شهرداری مشهد این هزینه را به پیمانکاران پرداخت خواهد کرد.
گفتنی است در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار نفر در بخش تنظیف و رفت و روب شهری و نگهداری پارکها و فضای سبز مشغول به کار هستند که همگی آن ها به غیر از کارگران روز مزد و فصلی تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار خواهند گرفت.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات