نخل ثمرده و نهال ویتکس در بلوار زنجان واقع درکوی بهروز توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

نخل ثمرده و نهال ویتکس در بلوار زنجان واقع درکوی بهروز توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

نخل ثمرده و نهال ویتکس در بلوار زنجان واقع درکوی بهروز توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد

بیش از پنجاه نخل ثمرده و‌نهال ویتکس ......

دوشنبه ٣ آذر ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات