قدردانی از بسیجیان نمونه شرکت آب منطقه ای زنجان توسط فرمانده بسیج...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان به مناسبت هفته بسیج از مهندس علیرضا حاجی میری فرمانده بسیج پایگاه شهید مهدی خلیفه این شرکت و محمد حسین حسنی از اعضای این پایگاه در سطح وزارت نیرو لوح تقدیربسیج نمونه با امضا فرمانده بسیج این وزارتخانه در جلسه ویدئو کنفرانس که با حضور دکتر اردکانیان وزیر نیرو برگزار شد، اهداءشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان به مناسبت هفته بسیج از مهندس علیرضا حاجی میری فرمانده بسیج پایگاه شهید مهدی خلیفه این شرکت  و محمد حسین حسنی از اعضای این پایگاه  در سطح وزارت نیرو لوح تقدیربسیج نمونه با امضا فرمانده بسیج این وزارتخانه در جلسه ویدئو کنفرانس که با حضور دکتر اردکانیان وزیر نیرو برگزار شد، اهداءشد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات