تشدید کنترل و الزام استفاده از ماسک در خطوط قطار شهری

تشدید کنترل و الزام استفاده از ماسک در خطوط قطار شهری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات