شهردار مشهد از پروژه تقاطع چهارسطحی آزادگان و رودپارک بازدید کرد / ...

شهردار مشهد از پروژه تقاطع چهارسطحی آزادگان و رودپارک بازدید کرد / ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات