برگزاری سلسله جلسات بازدید و بررسی موضوعات درآمدی مناطق شهری

برگزاری سلسله جلسات بازدید و بررسی موضوعات درآمدی مناطق شهری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات