کاهش بیش از ۱۰۰ هزار نفری جابجایی مسافر توسط خطوط قطار شهری طی هفته ...

کاهش بیش از ۱۰۰ هزار نفری جابجایی مسافر توسط خطوط قطار شهری طی هفته ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات