نيروهاى خدماتى شهردارى خرمشهر جهت دفع آبهاى سطحى ناشى از بارندگى بسيج شدند

نيروهاى خدماتى شهردارى خرمشهر جهت دفع آبهاى سطحى ناشى از بارندگى بسيج شدند

نيروهاى خدماتى شهردارى خرمشهر جهت دفع آبهاى سطحى ناشى از بارندگى بسيج شدند

در پِى بارش شديد باران .....

يکشنبه ٩ آذر ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات