معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: ادامه تمدید قراردادها با یک بند جدید

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش‌تر در صورتی موجر میتوانست حکم تخلیه ملک را بگیرد که مستاجر به تعهدات قبلی خود عمل نکرده بود و به عنوان مستاجر بد در مراجع قضایی شناخته می‌شد و یا مالک ملک خود را فروخته بود اما اکنون شرط استفاده ملک برای فرزند ذکور هم اضافه شده است. محمودزاده تاکید کرد: مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره تا سه ماه بعد از پایان کرونا اجرا خواهد شد و هیچ صاحبخانه‌ای نمیتوانند بدون دلایل ذکر شده برای مستاجر خود حکم تخلیه بگیرد. به گفته محمودزاده در راستای اجرای دقیق‌تر و بدون نقص مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره، پیشنهاد جدید تخلیه ملک به دلیل سکونت اولاد ذکور اضافه شده است و این به معنای پایان اجرای این مصوبه نیست.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات