با حضور رئيس جمهور و در هفته سي ام پويش ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ، پروژه هاي آماده افتتاح استان سيستان و بلوچستان شامل افتتاح خط عظيم 400كيلوولت زاهدان_بم، نيروگاه هاي مقياس كوچك سراوان، ايرانشهر و نيروگاه بادي ميل نادر به ظرفيت 38.5 مگاوات و 11پروژه خط انتقال شبكه فوق توزيع برق در سطح اين استان است. از مزاياي فني اين پروژه ها مي توان به تكميل رينگ 400 كيلوولت شرق كشور، بهبود پايداري و قابليت اطمينان شبكه برق در استان سيستان و بلوچستان و جنوب شرق كشور و تامين نيازمندي صنايع جديد در استان در سال جهش توليد اشاره كرد.

همچنين با بهره برداري از فاز نخست نيروگاه بادي ميل نادربه ظرفيت 2.5 مگاوات و خط انتقال اين پروژه، علاوه بر امكان صادرات برق توليدي نيروگاه هاي بادي به افغانستان، بخشي از نياز مصرف استان تامين شده و زيرساخت لازم براي سرمايه گذاري در منطقه نيز فراهم مي شود.
پروژه آماده افتتاح استان خوزستان نيز شامل ? نيروگاه مقياس كوچك و تجديد پذير در شهرهاي اهواز، انديمشك، شوش و آغاجري به ظرفيت 61 مگاوات و 4 پروژه خط انتقال و شبكه فوق توزيع برق خواهد بود. اين طرح ها با هدف تامين انرژي پايدار به ويژه در پيك تابستان و رفع افت ولتاژ به ويژه در بخش صنعت و همچنين تقويت زيرساخت هاي لازم براي توسعه صادرات برق به كشورهاي همسايه افتتاح مي شود.
تنها پروژه استان خراسان رضوي، افتتاح واحد شماره يك بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي فردوسي به ظرفيت 160مگاوات است كه با 3400 ميليارد تومان اعتبار در قالب هفته سي ام پويش #هرهفته_الف_ب_ايران آماده بهره برداري شده است. با افتتاح اين نيروگاه، توان توليد انرژي و پايداري شبكه در استان هاي شمال شرق كشور ارتقا مي يابد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات