تخلیه ۲۰ درصدی حباب قیمت مسکن در برخی مناطق پایتخت

تخلیه ۲۰ درصدی حباب قیمت مسکن در برخی مناطق پایتخت

راه و مسکن تهران- ایرنا- معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: سرعت کاهش قیمت خانه در مناطق ۱، ۲، ۳ و ۶ بیش از سایر مناطق پایتخت بوده، به طوری که تا ۲۰ درصد کاهش قیمت مسکن در این چهار منطقه ثبت شده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات