بکارگیری بومی ها در طرح های ساخت نیروگاه های جدید اتمی بوشهر

بکارگیری بومی ها در طرح های ساخت نیروگاه های جدید اتمی بوشهر

مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر گفت: نیروی بومی آموزش دیده در طرح های ساخت نیروگاه های جدید اتمی بوشهر مشغول به کار می شوند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات