کتاب "معماری همساز با اقلیم" توسط استادیار واحد اسلامشهر ترجمه شد

کتاب "معماری همساز با اقلیم" توسط استادیار واحد اسلامشهر ترجمه شد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر بمنظور معرفی الگوهای کالبدی جهت طراحی معماری پایدار زیست محیطی، کتاب "معماری همساز با اقلیم" را ترجمه و در اختیار علاقه مندان به این رشته قرار داد.


به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"ایسکانیوز"دکتر فرزانه سفلایی عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از ترجمه ی کتاب "معماری همساز با اقلیم" نوشته هلگر کج میلسن خبر داد و افزود: در این کتاب، ضمن معرفی الگوهای کالبدی جهت طراحی معماری پایدار زیست محیطی، سعی شده که اقلیم و طراحی محیطی (که در معماری معاصر بدلیل استفاده از تاسیسات مکانیکی وسوختهای فسیلی مورد کم توجهی واقع شده بود) بار دیگر مورد توجه قرار گیرد.
سفلایی، هدف خود را از ترجمه ی کتاب "معماری همساز با اقلیم" ، ارائه راهکارهای کاربردی جهت صرفه جویی در مصرف انرژی های تجدیدناپذیر (فسیلی) در طراحی معماری و شهرسازی زیست محیطی دانست و گفت: هدف از ترجمه ی کتاب "معماری همساز با اقلیم" وجود محتوای پربار آن بوده که با مطرح نمودن اصول پایه، مبانی اولیه و راهکارهایی کاربردی جهت صرفه جویی در مصرف انرژی¬های تجدیدناپذیر (فسیلی) در طراحی معماری و شهرسازی زیست محیطی موثر است.
وی در ادامه با اشاره به پیدایش مباحث معماری سازگار با محیط زیست افزود: با توجه به این نکته که انرژی ساختمان های مدرن از منابع انرژی فسیلی تامین می گردد، همچنین به دلیل افزایش سرعت مصرف از این منابع تجدید ناپذیر، همچنین افزایش آلودگی های زیست محیطی، طراحان سعی در استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر داشته و دانش خود را جهت بهره برداری از این نوع انرژی، گسترش داده اندکه در این رابطه مباحثی نو در معماری با عناوین: معماری پایدار، معماری اکولوژیکی، معماری سبز و معماری زیست محیطی مطرح شده است که بر معماری سازگار با محیط زیست دلالت دارد.
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر استفاده از این نوع معماری را منوط بر استفاده از روش طراحی غیرفعال دانست و گفت: در این نوع معماری، معماران و شهرسازان کمتر بر روش های طراحی فعال متکی هستند، آن ها با استفاده از روش های طراحی غیرفعال سعی در استفاده از منابع طبیعیِ انرژی مانند زمین، باد، خورشید و آب دارند.
سفلایی در ادامه ی این گفتگو خاطرنشان کرد: البته در این راستا نکته ای که بایستی بدان توجه شود این است که تکنولوژی ای که انرژی های تجدیدپذیر (غیرفسیلی) را به انرژی های مورد نیاز در ساختمان تبدیل می کند به علت مسائلی چون عدم دانش کافی در مورد تکنولوژی مورد احتیاج، تا حدودی هزینه بر بوده، اما لازم است توجه شود که صرف این هزینه ها در دراز مدت مقرون به صرفه خواهد بود و لازم است استفاده از آن مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
استادیار واحد اسلامشهر ره یافت اساسی کتاب"معماری همساز با اقلیم" را تأمین آسایش انسان در اقلیم های گرم و خشک و گرم و مرطوب دانست و افزود: کتاب حاضر به شرح راهکارهایی جهت طراحی ساختمانهای زیست محیطی و فضاهای شهری، با توجه به چگونگی انتخاب مصالح مناسب، تهویه طبیعی، گرمایش و سرمایش طبیعی و.... می پردازد که هدف آن، تنها تأمین آسایش انسان در اقلیم های گرم و خشک و گرم و مرطوب می باشد.
سفلایی چکیده اصول طراحی فعال، راهنمای طراحی زیست محیطی شهر و فضاهای شهری، جداول تابش خورشیدی و... را از جمله ضمایم این کتاب برشمرد و ادامه داد: در این کتاب سعی شده، مطالب بخش های مختلف به صورت پیوسته تدوین و برای سهولت در مطالعه ی آن، از تکرار متناوب ارجاعات خودداری شده است، وی افزود: همچنین تصاویر و نمودار هایی که در این کتاب ارائه شده، نشان از وجود ایده ها و اصول کلی در استفاده از طراحی غیرفعال جهت تأمین نیاز انسان و آسوده تر زندگی کردن وی در مناطق گرم (اقلیم گرم و خشک و گرم و مرطوب) دارد که با ذکر نمونه هایی از ساختمان های بومی و مدرن توضیح داده شده است.
عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در ادامه به تاریخچه ی معماری کشورمان اشاره کرد و ضمن تذکر بر مصرف بیش از حد و غیرمسئولانه انرژی های فسیلی گفت: طی اعصار متمادی، تمام ساختمان ها در ایران، با توجه به اقلیم و شرایط محیطی طراحی شده‌اند، در این رابطه عوامل اقلیمی مانند: آفتاب، باد، رطوبت، عوارض زمینی و ...تأثیر مستقیمی در شکل گیری معماری بومی در مناطق مختلف با شرایط محیطی متفاوت داشته است که متأسفانه امروز، رشد بی رویه جمعیت و در نتیجه آن شهرنشینی، منجر به مصرف بیش از حد و غیرمسئولانه انرژی های فسیلی شده و شهرها را مورد تهدید جدی قرار داده و خسارات جبران ناپذیری را بر محیط زیست جهان وارد کرده است.
سفلایی عامل اصلی اتلاف انرژی فسیلی را ناشی از مدل های کلیشه ای و غیراستاندارد ساختمان ها در کشورمان دانست و خاطرنشان کرد: آنچه در این خصوص لازم به یادآوری است، این است که مقدار زیادی از این انرژی فسیلی اتلاف شده، ناشی از مدل های کلیشه ای و غیراستاندارد ساختمان ها می باشد که به دلیل ناهمگونی با شرایط اقلیمی خود، جهت گرمایش و سرمایش هدر رفته و باعث آلودگی محیط زیست نیز شده است. این موضوع باعث شده تا محققین در تدارک انواع دیگر انرژیها (انرژی های پاک یا تجدیدپذیر) جهت جایگزینی انرژی های فسیلی باشند.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد: امید آن می رود در آینده نه چندان دور این کتاب بتواند با استفاده ازاصول کاربردی مطرح، بستر و زمینه های مساعد برای استفاده از انرژی های نو و طراحی زیست محیطی را برای معماران، شهرسازان، کارفرماها و... فراهم آورد.

    نظرات