مهندس میرجعفری رئیس نظام مهندسی استان تهران شد

مهندس میرجعفری رئیس نظام مهندسی استان تهران شد


انتخابات سال سوم فعالیت هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، جلسه هیأت مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران به‌منظور انتخاب هیأت رئیسه، برگزار و هیأت رئیسه سال سوم در دوره هشتم انتخاب شدند.

در این جلسه به‌اتفاق آرا، به ترتیب، مهندس سید علیرضا میر جعفری به‌عنوان رئیس، مهندس سید محمد هاشمی به عنوان نائب رییس اول، مهندس پیام رئیسی به‌عنوان نائب رییس دوم، مهندس سیامک الهی فر به‌عنوان دبیر سازمان انتخاب شدند.

همچنین هیأت رئیسه جدید، به‌اتفاق آرا مهندس مجتبی آمری نیا را به‌عنوان خزانه‌دار جدید سازمان انتخاب نمودند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات