وبينار آموزشى دوره آمادگى آزمون ورود به حرفه مهندسى برگزار شد

وبينار آموزشى دوره آمادگى آزمون ورود به حرفه مهندسى برگزار شد


وبينار آموزشى دوره آمادگى آزمون ورود به حرفه مهندسى در نوبت هاى صبح و بعدازظهر جمعه در سامانه آموزش مجازى سازمان نظام مهندسى با موفقيت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، مدير آموزشى نظام مهندسى ساختمان از موفقيت در برگزارى وبينار آموزشى دوره آمادگى آزمون ورود به حرفه مهندسى در نوبت هاى صبح و بعدازظهر امروز جمعه خبر داد.

وى با اشاره به استقبال كم نظير از اين طرح، خاطر نشان كرد با عنايت به اخذ مجوز لازم، سازمان نظام مهندسى براى نخسين بار كلاس هاى آمادگى آزمون ورود به حرفه مهندسى کلیه رشته ها و صلاحیت ها را از بهمن ماه سال جاری برگزار مي کند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات