زمين هاى خالى خرمشهر توسط سه گروه نخاله بردارى شهردارى خرمشهر پاكسازى شدند

زمين هاى خالى خرمشهر توسط سه گروه نخاله بردارى شهردارى خرمشهر پاكسازى شدند

زمين هاى خالى خرمشهر توسط سه گروه نخاله بردارى شهردارى خرمشهر پاكسازى شدند

شهردارى خرمشهر با فعال سازى ....

چهارشنبه ٢٤ دی ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات