فرصت شکوفایی و توسعه مولفه‌های اقتدار ملی در کشور فراهم شود/ حمایت وزارت راه برای احداث مرکز مطالعات پیش‌بالینی پزشکی بازساختی

فرصت شکوفایی و توسعه مولفه‌های اقتدار ملی در کشور فراهم شود/ حمایت وزارت راه برای احداث مرکز مطالعات پیش‌بالینی پزشکی بازساختی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پژوهشگاه رویان یکی از افتخارات ملت ایران است، با نثار صلوات بر روح مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی، تاکید کرد: آنچه حائز اهمیت است توجه به این نکته است که فرصت شکوفایی و توسعه مولفه‌های اقتدار ملی در کشور فراهم شود. اسلامی گفت: امروز این مرکز جزو افتخارات در رتبه‌بندی جهانی است و تراز کشور را با دانشی که در سلول‌‌‌های بنیادی به دست آورده، ارتقا داده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات