نتایج انتخابات هیات رئیسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی

نتایج انتخابات هیات رئیسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی


نتایج انتخابات هیات رئیسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی با دستور کار تعیین هیات رئیسه برگزار شد.

برهمین اساس، دکتر وثیق نیا به عنوان رئیس، دكتر يزداني به عنوان نایب رئیس و مهندس البرزنيا به عنوان دبیر گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی انتخاب شدند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات