بررسی بازنگری نظامنامه ماده۱۱۳ آیین نامه اجرائی

بررسی بازنگری نظامنامه ماده۱۱۳ آیین نامه اجرائی


جلسه کمیته بازنگری آیین نامه ها و شیوه نامه ها به ریاست مهندس غلامحسین عسکری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلسه کمیته بازنگری آیین نامه ها و شیوه نامه ها با حضور اعضای کمیته به ریاست مهندس غلامحسین عسکری رئيس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، مسئول این کمیته و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری و مجازی در سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد.

«بازنگری نظامنامه ماده۱۱۳ آیین نامه اجرائی» دستور کار جلسه کمیته بازنگری آیین نامه ها و شیوه نامه ها بود که در این جلسه بندهایی از این نظامنامه به خوانش رئيس جلسه و اظهار نظر اعضا رسید ولی جمع بندی آن به جلسات بعدی موکول شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات