وزیر اقتصاد و امور دارایی خبر داد: صندوق بیمه حوادث طبیعی راه‌اندازی شد

وزیر اقتصاد گفت: صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی رویه‌ای پایدار و تثبیت شده دارد و با راه اندازی آن هم به دولت کمک می‌شود و هم در صورت بروز حادثه، به صاحبان واحدهای مسکونی برای جبران خسارات خود، اطمینان خاطر می‌دهد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروز آرزوی دیرینه صنعت بیمه برای تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی محقق شد، اظهار داشت: مقرر شده است، هیات امنا بطور فوق العاده، ظرف یک ماه آینده، همه کارهای مربوط به صندوق را پیگیری کنند. دژپسند با اشاره به انتخاب مدیر عامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در جلسه امروز با رای قاطع بخش اعظم هیات امنا، این اتفاق را نشانه عزم جدی دولت برای تحقق اهداف تاسیس صندوق عنوان کرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات