در زمینه آموزش شهروندی ریل گذاری و اقدامات مبنایی پایه گذاری شده است

در زمینه آموزش شهروندی ریل گذاری و اقدامات مبنایی پایه گذاری شده است

در زمینه آموزش شهروندی ریل گذاری و اقدامات مبنایی پایه گذاری شده است

به گزارش ‌پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، احسان اصولی در صد و هجدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد در نطق پیش از دستور، اظهار کرد: یکی از پر چالش ترین حوزه هایی که در فضای مدیریت شهری و جوامع همواره در طول تاریخ مورد بحث قرار گرفته است، مباحث فرهنگی و اجتماعی است. تنوع، تکثر و گوناگونی سلایق این فضا را مهیا کرده است که مباحث حوزه های فرهنگی و اجتماعی، به حوزه ای پر چالش تبدیل شود.
وی افزود: قطعا آنچه مبنای فعالیت ما در شورای اسلامی شهر مشهد و شهرداری قرار می گیرد، سند مکتوبی است که به تصویب رسیده و ۶ مضمون راهبردی معرفی شده است. اهداف این سند شامل ارتقای آگاهی و پایبندی شهروندان به حقوق شهروندی و مسئولیت اجتماعی در حیطه اختیارات مدیریت شهری، انسجام و نشاط اجتماعی، کاهش نابرابری و آسیب های اجتماعی در محدوده وظایف مدیریت شهری و افزایش ماندگاری و جذب زائر و گردشگر است.
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، گردشگری، زیارت و رسانه شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: بر مبنای این اهداف، فعالیت، سیاست گذاری و مصوباتی در شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسیده و شهرداری مشهد نیز به عنوان مجری آن را اجرایی کرده است.
اصولی خاطرنشان کرد: مهم ترین اقدامات ما در بخش فرهنگی و هنری، مباحث استقبال از بهار است که از دوره سوم شورا شکل گرفته و در این دوره با سه اقدام اساسی همچون تنوع بخشیدن به رویدادهای هنری، ارتقا کیفی آثار کیفی و نام گذاری رویداد استقبال از بهار به نام «خانه بهار» تقویت کرده است.
وی اضافه کرد: همچنین در راستای تقویت المان های ثابت، یک سمپوزیوم مجسمه سازی برگزار شد که ماحصل آن مجسمه ها و سرودیس هایی که در شهر نصب شده است. در بخش جشن، اعیاد و عزاداری ها نیز اقدامات زیادی انجام شده و از مجموع ۹۰ معبر که ۳۰ نام تکراری داشتند، ۲۷ نام یگر باقی مانده که تا آخر سال به اتمام می رسد.
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، گردشگری، زیارت و رسانه شورای اسلامی شهر مشهد گفت: یکی از ماموریت های اصلی شهرداری در بخش فرهنگی، آموزش فرهنگ شهروندی است که در این زمینه ریل گذاری و اقدامات مبنایی پایه گذاری شده که از جمله آن می توان به پروژه رعایت حق تقدم عابر پیاده و تفکیک زباله از مبدا اشاره کرد.
اصولی تصریح کرد: در حوزه اجتماعی و مشارکت ها نیز طرح «محله ما» در حال اجرا است که به نوعی حلقه واسط میان مردم و مدیریت شهری است. براساس تبصره موجود در بودجه، پنج درصد اعتبارات عمرانی به پروژه «محله ما» تخصیص پیدا می کند و قرار است در آینده پنج درصد اعتبارات حوزه فرهنگی براساس نظر اعضای شورای اجتماعی محلات هزینه شود.
وی افزود: همچنین در حوزه آسیب های اجتماعی و تریبین بدنی و ورزش نیز اقدامات ارزشمندی انجام شده است.
حوریه جمالی پور

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات