تاثیر موج روانی تولیدمسکن بر حباب مسکن

بدری ادامه داد: همچین سقف وام خرید مسکن نیز مورد توجه قرار گرفته که دولت می‌تواند آن را تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش دهد از طرفی زمان بازپرداخت وام نیز ۲۰ ساله پیشنهاد شده اما بنده معتقدم تا ۲۵ سال نیز برای کاهش اقساط وام قابل افزایش است، این موارد تاثیر خوبی بر خانه‌دار شدن خانه اولی‌ها و دهک‌های پایین جامعه خواهد داشت.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات