بام فروشی در جهت توسعه بنا مجاز است

به گزارش اخبار ساختمان، محمدرضا حسین نژاد معاون شهرسازی شهرداری مشهد در خصوص مساله مهم بام فروشی در مشهد گفت: اگر زمینی دارای سند، پروانه و پایانکار باشد و زمین ظرفیت لازم برای ساخت طبقه اضافی داشته باشد، شهروند می‌تواند تقاضای توسعه بنا دهد و این تقاضا را می‌تواند به فرد دیگری بفروشد یا خودش اقدام به ساخت کند. حسین نژاد اظهار کرد: نیاز به مسکن علاوه بر بام فروشی می‌تواند در فروش شبانه اراضی زراعی حاشیه نیز نمود پیدا کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات