اطلاعیه به کار گیری پنج نفر نیرو در دفتر نمایندگی سیرجان

اطلاعیه به کار گیری پنج نفر نیرو در دفتر نمایندگی سیرجان

اطلاعیه به کارگیری پنج نفر نیرو در دفتر نمایندگی سیرجان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات