اطلاعیه به کارگیری یک نفر نیرو در واحد بازرسی گاز شهرستان کرمان

اطلاعیه به کارگیری یک نفر نیرو در واحد بازرسی گاز شهرستان کرمان

آگهی به کار گیری یک نفر نیرو در واحد بازرسی گاز شهرستان کرمان لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات