شهردار قم انتقاد کرد: انتقاد از واگذاری اراضی به طرح مسکن ملی‌

شهردار قم خاطرنشان کرد: یکی از این مسائل پیرامون ۲۵ درصدی تجاری‌های پردیسان است، قرار بود با قیمت سال ۹۰ تعداد ۲۵ درصد از تجاری‌ها به شهرداری واگذار شود که همان زمان باید انجام می‌شد. وی خاطرنشان کرد: اما یک صورت‌جلسه‌ای با حضور وزارت راه و شهرسازی در قم امضا و قرار شد پروژه‌های ۴۸ هکتاری تعریف شود و یک‌مرتبه این مسئله نیز معلق ماند، این مسائل مدیریت شهری را نگران کرده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات