متخلفین شکار غیرمجاز یک راس «گراز وحشی» در ایوان دستگیر شدند

متخلفین شکار غیرمجاز یک راس «گراز وحشی» در ایوان دستگیر شدند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات