تصمیمات پنجمین جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی

تصمیمات پنجمین جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی


جلسه پنجم گروه تخصصی ترافیک  شورای مرکزی به صورت حضوري و مجازي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه چهارم گروه تخصصی ترافیک  شورای مرکزی به صورت حضوري و مجازي و با مشاركت تمامي اعضا برگزار شد.

رییس و دبیر گروه در ابتدای این جلسه از اقدامات انجام شده تاکنون گزارش دادند و در ادامه جلسه، اعضای گروه به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود برای پیشبرد برنامه ها پرداختند.

در این جلسه مقرر شد عناوین ذیل در دستورکار پیگیری گروه تخصصی ترافیک  شورای مرکزی قرار گیرد:

*  ارائه برنامه های آتی  و در دست اقدام گروه به ریاست سازمان
* انجام هماهنگی های لازم برای تصویب فصول مبحث الزامات ترافیکی در شورای تدوین مقررات ملی
* بحث و بررسی برای اجرایی کردن تفاهم نامه بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
* پیگیری برای ابلاغ شرح خدمات نهایی رشته ترافیک
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات