روابط عمومی شهرداری خرمشهر بعنوان روابط عمومی برتر کل کشور تعیین و معرفی شد

روابط عمومی شهرداری خرمشهر بعنوان روابط عمومی برتر کل کشور تعیین و معرفی شد

روابط عمومی شهرداری خرمشهر بعنوان روابط عمومی برتر کل کشور تعیین و معرفی شد

در هفدهمین کنفرانس بین المللی انتخاب ...

سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات