ششمین سال‌نامه آماری شهرداری قزوین منتشر شد

ششمین سال‌نامه آماری شهرداری قزوین منتشر شد

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین؛ منتظری بیان کرد: آمار و اطلاعات دقیق و به روز از جمله ابزار های مهم برنامه ریزی، سیاست گذاری و سنجش سیاست های اتخاذ شده برای مدیریت شهری محسوب می شود. از این رو با توجه به ماهیت فعالیت شهرداری ها در ارائه خدمات به شهروندان، جمع‌آوری و ایجاد بانک اطلاعات آماری از تمام اقدامات بخش‌های زیرمجموعه در قالب کتاب سال، علاوه بر ارائه گزارش عملکرد اقدامات انجام شده موجب استفاده بهینه مدیران در تصمیم سازی و تصمیم گیری پیش روی آنان خواهد شد .

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین با بیان اینکه با استفاده از آمار های معتبر می توان از منابع و زمان بدستی استفاده کرد و فعالیت ها و سیاست ها را در مسیر تحقق اهداف مجموعه هدایت کرد افزود: تردیدی نیست که بدون وجود آمار و اطلاعات قادر به برنامه‌ریزی نیستیم، چراکه آمار همچون چراغی است که با روشن کردن نقاط تاریک به ما کمک می‌کند تا با انجام تجزیه‌وتحلیل قدرت قضاوت پیدا کنیم .

این مقام مسئول ضمن اشاره به اهمیت تهیه سالنامه های آماری به عنوان بازتاب جامعی از واقعیت های جاری و عینی حوزه های تحت پوشش شهرداری قزوین و نقش بی بدیل آن ها در افزایش و رشد مشارکت شهروندی تصریح کرد: داده‌های آماری از بنیادی‌ترین نیازهای برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی از اساسی‌ترین وظایف مدیریت قلمداد می‌شود؛ بنابراین تدوین نقشه راه، تعریف فعالیت‌ها و انجام پایش و ارزیابی از نتایج حاصله و درنهایت دستیابی به اهداف بدون وجود داده‌های قابل‌اتکا و تجزیه‌وتحلیل دقیق و علمی آن امکان‌پذیر نیست .

منتظری از جمله کاربردهای این آمارنامه را فهم مشترک از خدمات شهرداری قزوین به شهروندان دانست و ادامه داد: آمار نامه پیش روی بیانگر مجموعه فعالیت‌هایی است که در سال 1398 در معاونت ها، مناطق، سازمان ها و ادارات وابسته به شهرداری قزوین انجام‌گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین با بیان اینکه پایش و ساماندهی نحوه ثبت اطلاعات آماری در تمامی حوزه های شهرداری به‌صورت مدون انجام شده است یادآور شد: گروه آمار و مهندسی اطلاعات مدیریت برنامه و بودجه شهرداری قزوین ضمن تهیه کاربرگ‌های ارزیابی و اصلاح شیوه گردآوری اطلاعات با همکاری رابطین آماری اقدام به بررسی چگونگی ثبت و ارائه اطلاعات مطابق با جداول آماری و در نهایت پایش و ساماندهی اطلاعات آماری حوزه های تحت پوشش شهرداری قزوین کرده اند.

منتظری در ادامه بیان کرد: شهرداری قزوین در راستای وظایف ذاتی خود که همواره تحقق اهداف توسعه پایدار شهری و منافع شهروندان است به مقوله آمار از جایگاه ویژه‌ای می‌نگرد و در پرداختن به این مهم همواره گردآوری و مهندسی اطلاعات در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری را در دستور کار خود قرار داده تا با جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی مستندات با کسب شناخت کامل از وضع موجود و ارزیابی از عملکرد گذشته خود در تدوین برنامه‌های آینده‌ نگرانه و اتخاذ تصمیمات واقع‌بینانه و تحول‌گرایانه خود با لحاظ عدم قطعیت‌های محیطی و توجه به سناریوهای مختلف نسبت به تدوین برنامه‌های راهبردی پابرجا و ارائه تصویری شفاف، جامع و فراگیر از وضعیت کنونی شهر در جهت اهداف توسعه و تعالی شهر و ارتقاء کیفیت خدمات که شایسته شهروندان عزیز است گامی برداشته باشد .

این مقام مسئول در ادامه گفت: سال نامه آماری سال 1398 شهرداری قزوین، طی فرآیندی یک‌ساله به همت گروه آمار و مهندسی اطلاعات تحت نظر مدیریت برنامه‌وبودجه شهرداری قزوین، شامل اطلاعات آماری سال 98 کلیه بخش‌های تابعه شهرداری قزوین اعم از معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها و ادارات و مؤسسات تحت پوشش منتشر گردید. امید است که این مجموعه بتواند در تصمیم‌گیری مدیران حوزه‌های مختلف شهری مؤثر واقع‌شود و اطلاعات موجود در آن در ارائه تصویری شفاف در عملکرد شهرداری قزوین و بهره‌گیری پژوهشگران مؤثر واقع شود. .

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین در پایان خاطرنشان کرد: این آمارنامه در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر شده است که نسخه الکترونیکی آن در پرتال معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین به نشانی pd.qazvin.ir/amarname قابل دریافت است. .

پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات