رییس اداره راه و شهرسازی سبزوار تشریح کرد: بررسی جزئیات طرح مسکن ملی در سبزوار

استیری با اشاره به پیگیری احداث طرح اقدام ملی مسکن در سبزوار افزود: هم اینک کارگاه ساختمانی پروژه فعال و تجهیز شده و پیمانکار عملیات خاکبرداری پروژه را آغاز کرده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات