نقش پررنگ جایگاه اخلاق CSR در فعالیت های تولیدی و اقتصادی

نقش پررنگ جایگاه اخلاق CSR در فعالیت های تولیدی و اقتصادی

معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت تعاون گفت: اخلاق CSR در فعالیت‌های تولیدی- خدماتی بنگاه‌های تجاری اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد. پناه با اشاره به جایگاه اخلاق CSR در فعالیت‌های تولیدی- خدماتی بنگاه‌های تجاری اقتصادی تصریح کرد: مسئولیت سازمان‌ها نسبت به جامعه و عامه مردم فراتر از ارائه خدمات و تهیه کالا است. پناه با بیان اینکه توانمندسازی سازمان‌ها و شرکت‌ها در زمینه مسئولیت اجتماعی، بررسی جایگاه اخلاق CSR در فعالیت‌های تولیدی – خدماتی بنگاه‌های تجاری اقتصادی، ارتقاء سطح مشارکت سازمان‌ها و شرکت‌ها در حوزه‌های بین رشته‌ای از جمله اهداف این مراسم است گفت: نهادینه سازی مفهوم مسئولیت اجتماعی در اقتصاد ایران و ارتقاء جایگاه اخلاق کسب و کار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و سازمان‌ها از دیگر مزایای این مراسم است.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات